Nabízím tyto služby

Individuální psychoterapie

Psychoterapie je léčebné působení psychologickými prostředky, jehož cílem je odstranění nebo ...
Číst dál

Psychologické poradenství

Psychologické poradenství je zaměřené na řešení konkrétní situace. Pomohu Vám získat orientaci v ...
Číst dál

Krizová intervence

Budu Vás provázet životní situací, která způsobuje velkou bolest nebo úzkost a hledat cesty k ...
Číst dál

Rozvoj osobnosti

Práce na rozvoji osobnosti používá podobné postupy jako psychoterapie, nejde zde však o léčení ...
Číst dál

Poradna Bachovy esence

Jako pomocnou terapii nebo jednorázovou terapii při krátkodobých emočních problémech nabízím ...
Číst dál

Na jaké problémy se specializuji

Rozvoj osobnosti

 • podpora rozvoje sebedůvěry a sebepřijetí
 • podpora duševního růstu
 • zjištění a posílení osobního potenciálu
 • rozvoj schopnosti sebeprosazení a sebevyjádření
 • rozvoj komunikačních a sociálních dovedností pro dobré mezilidské vztahy. léčba problému nadměrné nebo oslabené sebekritičnosti
 • sebepoznání, poznání vlastního životního příběhu a opakujících se vzorců, hledání nových, více funkčních
Číst dál

Emoční problémy

 • pocity smutku a opuštění
 • pocity hněvu a zrady
 • pocity úzkostí a strachu
 • pocity viny
 • pocity studu a vlastní nedostatečnosti
 • pocity frustrace v různých oblastech života
 • pocity prázdnoty a nenaplnění, ztráta životního elánu a smyslu
Číst dál

Krizové životní situace, stres

 • vyrovnávání se s životními přechody, zátěžovými situacemi a ztrátami
 • překonávání psychické zátěže v krizových momentech života
 • absence životních cílů a smyslu
 • stres z nadměrného pracovního zatížení
Číst dál

Partnerské a rodinné vztahy

 • neshody, nedorozumění, konflikty, rozchody a rozvody, příprava na sňatek a soužití
 • potíže s navazováním vztahů a s osamělostí
 • pomoc při zvládání nové životní role (manželství, rodičovství)
Číst dál
Služby, které neposkytuji

Služby, které neposkytuji

 • předepisování léků – jako psychoterapeut nesmím léky předepisovat, je potřeba obrátit se na lékaře (praktického lékaře nebo psychiatra.)
 • psychoterapie závislosti na alkoholu a drogách
 • psychoterapie sexuálních deviací
Klenoty pro duši

Klenoty pro duši

Dopřejte sobě nebo svým blízkým originální šperk s polodrahokamy, které prospějí vaší duši i zdraví.

Více na www.klenotyprodusi.cz