Ceník

Nejsem poskytovatelem zdravotní péče ve smyslu zákona o zdravotních službách.Služby nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. To vám na druhé straně zaručuje plnou anonymitu a diskrétnost. Sezení je tedy třeba uhradit přímou platbou, obvykle v hotovosti po ukončení sezení. Je možné se domluvit také na úhradě bankovním převodem.

Psychologické poradenství 60 min…………. 1000 Kč
Psychologické poradenství 60 min. v akutních případech (po 20.hodině, víkendy)…………. 1300 Kč

Consultation in English, German 60 min.......1500

Skupinové zážitkové semináře …….3000 Kč/3 sezení po 120 min (platba předem na účet)
(kapacita max 6 účastníků)

Konzultace Bachovy esence vč. lahvičky s esencemi 45-60 minut ...... 800 Kč
Telefonická konzultace Bachovy esence vč. zaslání lahvičky s esencemi poštou 45-60 min (platba předem na účet) .......800 Kč
Konzultace Bachovy esence vč. lahvičky s esencemi v rámci psychoterapie....... 150 Kč

Podmínky spolupráce

Konzultace probíhají po předchozí domluvě (telefonicky či e-mailem).

Sezení individuální terapie probíhají v domluvené frekvenci (obvykle jednou týdně, případně jednou za 2 týdny). Nabízím i on-line sezení.

Cena může být revidována maximálně jednou za rok, a to k 1.1.

Zrušení sezení: nejpozději 2 dny předem. Při pozdějším zrušení je třeba cenu uhradit. Výjimkou je akutní onemocnění.

Ukončení individuální terapie: mezi terapeutem a klientem musí být důvěra a spojenectví, a to se někdy i při nejlepší vůli nepodaří vybudovat, jsme jen lidé. Někdy se však může znát, že klient ukončí terapii proto, že se v terapii otevře příliš bolavé nebo citlivé téma, které však může být klíčem k řešení jeho problémů.

Na základě doporučení odborníků je potřeba se ve Vašem zájmu ještě sejít, při krátkodobé terapii do 6 měsíců alespoň 1 sezení, při dlouhodobé alespoň 2 sezení.

 

Mlčenlivost:

Jako psychoterapeut jsem vázána mlčenlivostí, takže vše o čem budete mluvit, zůstane mezi námi.

Výjimky mohou být tři:

Situace dané platnou legislativou ČR – např. ty, které se týkají závažného trestného činu a jeho vyšetřování (např. vražda).

Supervize – své případy pravidelně konzultuji s certifikovaným zkušeným supervizorem ČSAP, což je podmínka psychoterapeutického výcviku a nástroj pro zvyšování profesionality psychoterapeutů. Supervizor je vázán stejným pravidlem mlčenlivosti jako psychoterapeut. Při supervizi nebudu uvádět údaje sloužící k identifikaci Vaší osoby (jméno a jiné konkrétní detaily).

Akutní ohrožení – když budu přesvědčena, že byste mohl/a ohrozit sebe nebo někoho jiného, vyhrazuji si právo mlčenlivost porušit, abych zabránila ublížení. Nicméně toto udělám pouze v extrémním případě a vždy se budu snažit to s vámi předem probrat.

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and conditions.

Comments

Klenoty pro duši

Klenoty pro duši

Dopřejte sobě nebo svým blízkým originální šperk s polodrahokamy, které prospějí vaší duši i zdraví.

Více na www.klenotyprodusi.cz