Separace od narcistického rodiče

Autor: Renata Gondeková
Datum: 08 listopad 2023

Přichází sympatická mladá žena J., která chce založit rodinu, ale trápí ji vztah s matkou, která je velmi náročná, kritická. Klientka má k rodině velmi silný vztah, ale každá návštěva rodičů začíná i končí velkým stresem, hádkou a pláčem. Připadá mi jako bezmocné dítě. Přitom se jedná o velmi úspěšnou, vzdělanou, samostatnou a schopnou  ženu. Matka jí však má tendenci mluvit do života, vše musí být podle ní. Jakýkoliv pokus o odpor, o pochopení jejich potřeb, plánů nebo snaha domluvit kompromis končí výčitkami a scénami. Partner je silná osobnost, a i když se snaží být dobrým budoucím zetěm, není ochoten hrát roli poslušné loutky a přihlížet, jak tato situace začíná ohrožovat jejich vztah. J. trpí i zdravotně, dle lékařů bude mít problémy počít dítě, přicházejí zranění.

Pracujeme na vědomé prožívání situací, ve kterých dochází ke konfliktům a emocím, které tyto konflikty vyvolávají. Nacházíme silné pocity viny, které provázejí konflikty s matkou. Odhalujeme narcistické rysy matky, která sama měla kritické a náročné rodiče i tchýni, Nikdy ji nechválili, jen vyžadovali poslušnost a tvrdou práci. Musela se o ně postarat ve stáří a nemoci, přitom pracovat a starat se o svou vlastní rodinu. Na jednu stranu tím trpěla, na druhou přenesla tento vzorec chování do své rodiny, kterou tyranizuje stejně, jako to zažila ona. Zjišťujeme, že J.na jednu stranu toto chování nenávidí,  a chce se mu vzepřít, na druhou stranu má silnou potřebu být hodná dcera. Tím umožňuje matce s ní manipulovat, citově ji vydírat, útočit na její sebehodnotu. Hranicí, kdy už není ochotná toto chování snášet se ukazuje situace, kdy se jí  matka snaží poštvat vůči partnerovi, kterého považuje za důvod dceřina změněného chování. Učíme se nastavovat si hranice slušně, ale důsledně. Nebýt za každou cenu hodná dcera.  Sny a imaginace nám ukazují cestu, jak a jak rychle to dělat, kde to zrovna hoří. Pracujeme s vnitřním mužem – Animem a posilujeme ho. Klientka se učí uvědomovat si svou sílu a postavit se za sebe. V práci jí to nedělá problém, teď se to učí i tam, kde má silné citové vazby. Daří se jí lépe komunikovat s partnerem, říci si, co potřebuje, vytvořit pevnou koalici v jednání s rodiči. Výsledky se dostavují. Zjišťuje, že je schopná jít do konfliktu, aniž by se sesypala nebo podřídila, být v konfliktech ve svém středu a nenajet na naučené vzorce poslušnosti a viny. Dokáže ustát i velmi bolestné konflikty se sourozenci, kteří vždy byli její spojenci a trpěli stejně jako ona, ale nyní matka poštvala proti ní. Zjišťuje, že pokud je důsledná, matka je tu a tam schopná ji respektovat. O vztah s dcerou totiž rodiče stojí, mají ji rádi.

Po čase to vypadá, že se vztahy urovnaly, chystá se svatba, přichází dítě. Zjišťuje, že s narcistickým blízkým člověkem si člověk nesmí dělat iluze, že své chování nahlédne a změní se. Je potřeba být ve střehu a držet si své hranice. Jakmile je oslabená, potřebuje od rodičů vice pomoci, podpory, přicházejí snahy o ovládnutí. Je to práce na celý život, ale nyní už ví, kde jsou její zdroje, silné stránky, co funguje a co ne. A ví, že chce pro své dítě lepší výchovu a rodinné prostředí, než poznala sama. Nechce už být obětí a toxické rodinné vzorce předávat dál.

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and conditions.

Comments

Klenoty pro duši

Klenoty pro duši

Dopřejte sobě nebo svým blízkým originální šperk s polodrahokamy, které prospějí vaší duši i zdraví.

Více na www.klenotyprodusi.cz